Welcome to !

 Gabriele Paolini
- Paolini senza censure
- La Sessualità
    Paoliniana

- La famiglia
- Stelle in cielo
- Gli amici
- Dicono di lui

 Rubriche
- Gli scoop
- Le querele ricevute
- Le querele presentate
- La Lista Nera di Paolini
- Immagini Artistiche Paoliniane
- Fans e Fan Club

 Le battaglie

- Gli inquinamenti
- I nemici storici
- Rassegna stampa
- I numeri


SABATO 1 LUGLIO 2006: FANS (N°22)http://tvp.pl/132,20060309312758.stronaTVP ROZMAITOSCI„Molestator telewizyjny” skazany 240 euro grzywny musi zap?aci? najs?ynniejszy w?oski „molestator telewizyjny”. Gabriele Paolini s?ynie z tego, ?e pojawia si? wsz?dzie tam, sk?d „na ?ywo” nadaj? reporterzy i wpycha si? przed kamer? obwieszony prezerwatywami. S?d Najwy?szy, który okre?li? Paoliniego jako „molestatora telewizyjnego”, nakaza? mu te? pokry? straty finansowe poniesione przez pa?stwow? RAI. Ich wysoko?? nie jest znana. ? ?Od kilkunastu lat Gabriele Paolini przychodzi przed Kancelari? Premiera, gmachy Izby Deputowanych i Senatu oraz na uroczysto?ci z udzia?em ko?cielnych dostojników – wsz?dzie tam, gdzie s? kamery telewizyjne. ??Zawsze w czasie swoich „happeningów” rozdaje prezerwatywy. Sam nazywa si? prorokiem prezerwatyw i nawo?uje do ich stosowania jako ?rodka zapobiegaj?cego AIDS. ??Najcz??ciej staje tu? za plecami nadaj?cego reportera, robi miny do kamery, w r?kach niekiedy trzyma kartki z obra?liwymi has?ami. Cz?sto jego zachowanie zmusza stacje telewizyjne do przerwania transmisji. ??Ponad tysi?c razy w?oscy nadawcy sk?adali na policji skargi.??W 2002 roku Paolini trafi? do ksi?gi rekordów Guinnessa za to, ?e uda?o mu si? ponad 16 tys. razy zak?óci? przebieg ró?nego rodzaju transmisji. ? (PAP) pcz, aso

Copyright © byIl sito ufficiale di Gabriele Paolini, il profeta del condomTutti i diritti riservati.

Pubblicato su: 2006-07-15 (1792 letture)

[ Indietro ]
Il sito ufficiale di Gabriele Paolini, il profeta del condom
Gabriele Paolini (c)
Generazione pagina: 0.045 Secondi